Koučink

Koučink Praha

Koučink (nebo tako koučing, coaching) je metoda osobního rozvoje, která pomáhá koučovanému v dosahování jeho osobních i pracovních cílů. Probíhá v podobě pravidelných schůzek kouče a jeho klienta, na kterých si klient za pomoci kouče stanovuje své cíle, nachází způsoby, jak jich dosáhnout a bariéry, které jejich dosažení brání.

Specifická je přitom role kouče. Kouč není rádce ani mentor, neposkytuje koučovanému rady ani návody, neschvaluje kroky svého klienta, nezadává mu úkoly. Kouč pomocí koučovacích otázek pomáhá klientovi pochopit sama sebe, uvědomit si, co skutečně chce, co mu případně brání a jaké kroky povedou k dosažení cíle. Klient si tak nachází vlastní řešení i cestu, která je mu nejbližší a nejpřirozenější. Sezení většinou končí stanovením konkrétních kroků, na kterých bude klient pracovat. Koučink je proto ideální metodou, pokud po něčem toužíte, ale nejste si jistí, jak toho dosáhnout. S pomocí koučování budete svou cestu nacházet krůček po krůčku a reálně postupovat ke splnění svého záměru. Koučování přináší reálné výsledky.

Koučing Praha

V jakých situacích je koučink vhodný?

 • » stanovování životních cílů (kým chci být? co chci mít?) a hledání cest k jejich dosažení
 • » hledání vlastního talentu a práce, která by vás naplňovala
 • » hledání rovnováhy mezi osobním a pracovním životem
 • » získávání sebedůvěry
 • » zvládnutí situací, ve kterých se necítíte dobře
 • » zlepšení fungování v partnerských či rodinných vztazích
 • » zlepšení komunikačních dovedností
 • » systematické dosahování pracovních cílů
 • » zvýšení efektivity při dosahování cílů
 • » lepší organizace času a konec odkládání
 • » zahájení podnikání
 • » rozvoj manažerských dovedností a vedení podřízených
 • » efektivní řízení firmy, nastavování změn ve firmě
 • » a další

Konkrétní a bližší zaměření je uvedeno v profilech jednotlivých koučů.

Jak koučink probíhá a kolik sezení budu potřebovat?

Koučink probíhá nejčastěji v prostorách našich koučů v Praze nebo v případě koučinku zaměřeného na práci u vás v zaměstnání. Dohodnout je možné také koučovací sezení po skype nebo telefonu.

Frekvence a počet setkání závisí na vás a stanoveném cíli. Můžeme se dohodnout pouze na jedné schůzce za účelem uspořádání myšlenek. Nejčastěji se s koučem setkáte 5 až 10krát a někdy je spolupráce dlouhodobá. Také četnost setkání je individuální, nejčastěji schůzky probíhají jednou za týden až 14 dní, ale můžete se s koučem setkávat i jedenkrát měsíčně.

Kolik koučink stojí?

Ceny se liší u jednotlivých koučů,  typu zakázky (zda se jedná o osobní či byznys koučink) či délky spolupráce. Ozvěte se nám prostřednictvím formuláře níže a rádi vám zpracujeme nabídku přímo pro vás.

Naše články k tématu

Naši osobní koučové

Ivan Olenič
IVAN OLENIČ
lektor, psychoterapeut, kouč
Tereza Zahradkova
Mgr. TEREZA MALIMÁNKOVÁ (ZAHRÁDKOVÁ)
lektor, psychoterapeut, kouč

Martin Zbránek
MARTIN ZBRÁNEK
lektor, kouč
Jiří Jirasek
JIŘÍ JIRÁSEK
lektor, kouč

Jak se mohu přihlásit?

Vyplňte formulář níže. Spojíme se s vámi a dohodneme termín první schůzky. Do poznámky uveďte vybraného kouče nebo rámcově oblast, kterou byste se chtěl/a v rámci koučinku zabývat. Doporučíme vám nejlepšího osobního kouče pro tuto problematiku. Poznámku využijte také pro případné dotazy.

Vaše jméno

Váš email

Telefonní číslo

Poznámka