O motivaci aneb hledání jednoho procenta

Blog_motivace

O motivaci aneb hledání jednoho procenta

Už jste si mnohokrát dali předsevzetí, že začnete sportovat? Naplánovali jste, že se naučíte cizí jazyk, najdete si jinou práci nebo rozjedete své podnikání? Ale vždycky vám do toho nakonec něco vlezlo, měli jste na práci „důležitější věci“ a svůj cíl jste „museli“ odložit? Možná je to tím, že jste ještě nenašli své jedno procento.

Necelý rok jsem pomáhal svému klientovi Mirkovi prostřednictvím koučinku s jeho pracovními cíli a úkoly. V této době byl Mirek silným kuřákem, což jsem poznal jako nekuřák vždy na začátku schůzky, když vešel do místnosti, a na konci schůzky, kdy už byl z nedostatku nikotinu nervózní. Mirka jeho kuřáctví trápilo a pravidelně si postěžoval buď na své zdraví, na finanční náročnost nebo na nepříjemné poznámky okolí. Po jedné koučinkové schůzce jsem mu nabídl, že bychom mohli celou situaci s kouřením hodit na papír, třeba si Mirek některá fakta lépe uvědomí. Nejdříve jsem se ho zeptal, kvůli čemu by měl přestat kouřit. Uvedl tyto čtyři důvody:

– zdraví (necítil se díky kouření dobře),
– rodina (mají ke kouření negativní postoj),
– peníze (měsíčně prokouřil až 3000,-Kč),
– kolegové v práci (byl jediným kuřákem v oddělení).

Rodina nebo zdraví jsou natolik důležité životní hodnoty, že by se zdálo logické kvůli nim s kouřením přestat. Požádal jsem tedy Mirka, aby dal každému ze čtyř důvodů určitou váhu vyjádřenou v procentech.

Zdraví dal Mirek na první místo s 50 %, následovala rodina s 30 %, dále peníze s 10 % a svým kolegům dal 9 %. Tenkrát jsem se domníval, že se spletl v součtu, výsledek nedosahoval 100 %, ale 99 %. Mirek mi ale vysvětlil, že je určitě ještě nějaký další důvod, proč nekouřit. Všechny ostatní důvody už přece existují a skoncovat s kouřením ho nepřiměly. Kdyby nebyl ještě nějaký další důvod, znamenalo by to pro něho, že není nic, co by ho přimělo s kouřením přestat. Tomuto neznámému důvodu ponechal jedno procento. Zeptal jsem se, co s touto situací chce dál dělat a dostalo se mi překvapivé odpovědi.

„Musím najít to zbývající jedno procento,“ odpověděl mi Mirek.

Pracovně jsem se sešel s Mirkem ještě několikrát, ale o kouření jsme se již nebavili. Až po několika měsících, po ukončení naší spolupráce, mi Mirek zavolal.

„Našel jsem to jedno procento a přestal jsem kouřit. Zvu vás na oběd.“

Poslední kapka pro naši motivaci

Na schůzku jsem se těšil, protože jsem byl maximálně zvědavý, co je důležitější než zdraví a rodina.

„Koupil jsem si nové auto a nechtěl jsem v něm kouřit. Pak jsem kouřil méně cigaret a poslední měsíc nekouřím už vůbec, tedy za pomoci náplastí, žvýkaček a podpory rodiny,“ oznámil mi Mirek nadšeně u oběda a asi se bavil mým výrazem v obličeji, který vyjadřoval jednak nechápavost a jednak zklamání.

Nové auto je tím důvodem? Nové auto je důležitější než všechno ostatní? Brzy mi ale došlo, že tento důvod není důležitější, ale je doplňující. Je tím jedním procentem, které dovršilo 100%. Pověstnou poslední kapkou. Stejné je to u vody. Když má voda 99 stupňů, není to ještě voda, která se vaří. Až jeden stupeň navíc z ní udělá vařící se vodu. To auto způsobilo, že Mirkova motivace dosáhla reakční hranice a přiměla ho konat.

Tento Mirkův příběh mi pomohl zase o něco lépe poznat koučink. Několikrát se mi stalo, že klient odešel z koučovací schůzky naprosto nadšený, v ruce držel svůj akční plán ohledně osobní nebo pracovní změny a odhodlání z něj vyzařovalo na všechny strany. Po měsíci jsem však zjistil, že klient nerealizoval ze svého akčního plánu vůbec nic, ačkoli tento plán považoval na dokonalý. Obviňoval jsem zpočátku sám sebe, že jsem jako kouč zklamal. Ze zpětné vazby od klientů jsem se však ujistil, že to není mnou, nýbrž absencí posledního impulzu, tedy absencí posledního procenta. Díky této informaci jsme se s mými klienty na hledání jednoho procenta zaměřili a ve většině případů ho i našli.

Někdy je těžké provádět v životě určité změny, dosahovat svých cílů a snů, i když k tomu máme všechny potřebné zdroje. V mnoha případech je to způsobeno naší nedostatečnou touhou, která ještě nedosáhla hranice pro „akci“, nebo velkým strachem, který nás svazuje a od změny odrazuje. Nalezením jednoho procenta však můžeme touhu maximalizovat a připravit strach o jeho dominantní pozici v naší hlavě. Proto se občas vyplatí lámat si hlavu i s tím jedním jediným procentem.

Autor článku – Martin Zbránek

Komentáře

Komentování uzamčeno.