Osobnostní dotazník

Dobrý den,

prosíme o vyplnění krátkého dotazníku k plánovanému tréninku manažerských dovedností. Rádi bychom se dozvěděli více o aktuální situaci ve společnosti, což nám umožní připravit seminář tak, aby reálně řešil vaše problémy a měl co největší přínos pro praxi a každodení fungování společnosti.

Děkujeme, za tým YOUR WAY Jana Hanzlová

 

 

1. Raději:

a) řešíte nový a komplikovaný problém
b) pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

 

8. Když na něčem pracujete:
a) raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru
b) často ponecháváte konec otevřený pro případné změny


 


1. Raději:
a) řešíte nový a komplikovaný problém
b) pracujete na něčem, co jste již dělali dříve
 

2. Rádi:
  a) pracujete sami v tichém prostředí
  b) jste tam, kde se "něco děje"
 

3. Při posuzování jiných se řídíte spíše:
a) zákonitostmi než okamžitými okolnostmib) okolnostmi než trvalými zákonitostmi
 
4. Máte sklon vybírat si:
a) spíše pečlivěb) poněkud impulzivně
 
5. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte:
a) s několika málo lidmi, které dobře znáteb) s více lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne
 
6. Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše:
a) zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celkub) zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě
 
7. Předpokládejte, že jste manažer/ka a potřebujete přijmout nového asistenta. Co byste pro přijetí považoval/a za důležitější?

8. Když na něčem pracujete:
a) raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru
b) často ponecháváte konec otevřený pro případné změny

9. Na večírcích, ve společnosti:
a) se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte
b) odcházíte co nejdřív, zdržíte se jenom, abyste neurazil, protože vás to vyčerpává
10. Zajímá vás více:
a) to, co bylo a co je nyní
b) co může být
11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte:
a) vztáhnout to na vlastní zkušenost a porovnávat, zda to odpovídá
b) hodnotit a analyzovat danou situaci
12. Když na něčem pracujete, jste raději:
a) když máte přehled a udržujete věci pod kontrolou
b) můžete zkoušet různé možnosti
13. Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle:
a) to považujte za rušení
b) nevadí vám ho zvednout
14. Je horší:
a) "mít hlavu v oblacích"
b) "držet se při zemi"
15. Ve vztahu k ostatním jste spíše:
a) objektivní
b) osobní
16. Vadí vám více, když:
a) je více věcí rozpracovaných
b) už je všechno hotovo
17. Když někam telefonujte nebo něco vyřizujete:
a) nebojíte se, že na něco zapomenete
b) připravíte si, co budete říkat
18. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné
a) vidět věci v "širším rámci"
b) postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace
19. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše:
a) analytický typ
b) empatický typ (umí se vcítit do situace druhých)
20. Často:
a) když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože většinou nesnášíte, když později musíte něco podstatně měnit
b) neplánujete a necháváte věci vyvíjet se tak, jak se k nim postupně dostáváte
21. Ve společnosti jiných lidí spíše:
a) začínáte rozhovor sami
b) přenecháváte iniciativu druhým
22. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k:
a) plynulé a nepřetržité práci
b) nárazové práci s velkými výdeji energie a následnými "pauzami"
23. V jaké situaci se cítíte lépe:
a) přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem
b) proměnlivé, ne zcela strukturované, s překvapeními
24. Je horší:
a) být nespravedlivý
b) nemít slitování
25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:
a) smysl pro realitu, fakta
b) představivost, ideje
26. Když zazvoní telefon:
a) spěcháte, abyste jej zvedli první
b) doufáte, že jej zvedne někdo jiný
27. Moje jednání vede a řídí více:
a) hlas rozum
b) hlas srdce
28. Více obdivu si zaslouží schopnost:
a) umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický/á
b) rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je
29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle:
a) se pro ni nadchnete
b) raději o ni hloubáte trochu déle
30. Řekli byste, že jste spíše:
a) důvtipní
b) praktičtí
31. Raději slyšíte:
a) konečný a neměnný výrok
b) zkusmý a předběžný výrok
32. Je vetší chyba být:
a) tolerantní a smířlivý
b) nekompromisní a kritičtí
33. Jste spíše:
a) ranní ptáče
b) noční sova
34. Na jednáních vás pohoršují spíše lidé:
a) přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady
b) prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi
35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se:
a) idejemi, principy, myšlenkami
b) lidmi, osobami, aktéry
36. O víkendech máte tendenci:
a) plánovat, co budete dělat
b) necháte, aby se věci vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu událostí
37. Při jednáních máte sklon:
a) rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte
b) hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit
38. Když něco čtete, obvykle:
a) se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno
b) čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům
39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, často:
a) se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací
b) jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k dispozici
40. Raději byste pracovali pro organizaci, kde:
a) byste měli práci s intelektuální motivací
b) byste byli zaujati jejími cíli a posláním
41. Co vám imponuje více:
a) logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování
b) dobré, harmonické mezilidské vztahy
42. V písemném projevu dáváte přednost:
a) věcnému stylu
b) obraznému, metaforickému stylu
43. U dveří náhle zvoní zazvoní zvonek. Jste spíše:
a) podrážděni, koho k vám zase "čerti nesou"
b) potěšeni, že se na vás přišel někdo podívat
44. Dáváte přednost tomu:
a) nechat věci, aby se samy nějak dostavily
b) zajistit, aby všechno bylo předem připraveno
45. Charakterizují vás spíše:
a) četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi
b) trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi
46. Cítíte se zpravidla lépe:
a) po konečném rozhodnutí
b) když jsou věci ještě otevřeny
47. Spolehnete se spíše na svou:
a) zkušenost
b) intuici a tušení
48. Jste si jistější:
a) při logických úsudcích typu: správné – nesprávné
b) při hodnotových soudek typu: dobré - špatné

 
2. Jaký je váš záměr pro školení manažerských dovedností vašich zaměstnanců? V čem konkrétně se mají zlepšit?

 
3. Na školení manažerských dovedností zařazujeme nejčastěji tato témata. Která z nich považujete pro vaši situaci za klíčová?
role vedoucího pracovníkavedení lidí na základě typologiesprávné zadávání úkolůdelegováníasertivní komunikace manažeramotivace podřízenýchřešení konfliktních situacíbudování důvěry při vedení lidíposkytování zpětné vazby podřízenýmemoční inteligencezáklady koučování

 
4. Máte ještě jiné podněty k plánovanému tréninku? Chcete něco doplnit?

 
Mnohokrát vám děkujeme za spolupráci.