Pro firmy

Pro firmy

Nabízíme firemní vzdělávání a poradenství pro rozvoj vaší společnosti.

Klademe si za cíl připravit takový vzdělávací program, který bude mít pro růst vaší společnosti a rozvoj vašich zaměstnanců největší efekt. Firemní tréninky proto připravujeme na míru, tak aby byly maximálně přizpůsobené vašim potřebám, aktuální situaci ve vaší společnosti, vaší firemní kultuře i schopnostem a osobnostem vašich zaměstnanců.

Naše tréninky jsou zaměřeny ryze prakticky. Přináší rady a tipy z praxe a konkrétní ihned aplikovatelné návody. Proto spolupracujeme pouze s lektory, kteří mají bohaté zkušenosti v oborech a dovednostech, které školí a trénují.

pro firmy

Naše přednosti

Odbornost

V našem týmu najdete experty z různých oborů – kouče, terapeuty, lékaře, manažery, obchodníky, personalisty.

Zkušenosti

Náš tým má dohromady 124 let praxe v osobním rozvoji. A ještě zdaleka nejsme za zenitem…

Čerstvost

Naše práce nás baví, dobíjí nás energií. Z našich seminářů, sezení a školení budete odcházet plně nabiti i vy.

Otevřenost

Nepoužíváme šablonová řešení pro všechny. Hledáme nové postupy, které budou nejlepší právě pro vás.

Využitelnost

Naše návrhy a postupy jsou konkrétně využitelné v praxi. Předáváme vlastní zkušenosti a ověřené návody.

Smysl

Naši práci děláme proto, že nám dává smysl. Smyslem naší práce je vaše radost z dosaženého cíle.

Firemní vzdělávání a koučink

Připravíme pro vás na míru jednorázová školení i komplexní vzdělávací programy v následujících oblastech:

Rozvoj manažerských dovedností:

základní manažerské dovednosti, leadership, vedení podřízených, řízení podle osobnostní typologie, motivace, delegování, řízení porad, řízení času manažera, poskytování zpětné vazby, vedení hodnotících pohovorů, řešení konfliktů, koučink manažerů a jiné.

Rozvoj měkkých dovedností:

komunikační dovednosti, týmová spolupráce, asertivní jednání, duševní hygiena a zvládání stresu, prevence a zvládání konfliktů, problematika slaďování pracovního a rodinného života, stmelování týmu – teambuilding apod.

Rozvoj obchodních dovedností:

telefonická komunikace s klientem, školení pro call centra, metody získání důvěry zákazníka, prodej užitku, vyjednávání a argumentace, zvládání námitek, prodej podle osobnostní typologie klienta, řešení reklamací, řešení konfliktních situací se zákazníkem, koučink obchodních manažerů, spolujízdy s obchodními zástupci a další.

zvýšení efektivity řízení:

projektové řízení, strategické řízení, change management, manažerské účetnictví a controlling, metody štíhlé výroby, zavádění problematiky rovných příležitostí aj.

Poradenství a konzultace

Provedeme analýzu a navrhneme nejlepší řešení pro následující oblasti. V případě vašeho zájmu se můžeme podílet i na realizaci navržených opatření.

Poradenství v oblasti managementu:

konzultace k řízení společnosti, optimalizace firemních procesů, strategie rozvoje, krizové řízení, redukce nákladů aj.

Poradenství v oblasti obchodu:

revize systému obchodu, nastavení systému provizí a evidence výkonu obchodníků, motivace obchodníků, spolupráce v obchodním týmu a navazujících procesech apod.

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů a vnitrofiremní komunikace:

výběr zaměstnanců, jejich zaškolení a adaptace, popisy pracovních míst, hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, systém vzdělávání zaměstnanců, firemní kultura a hodnoty, assessment a development centra, řízení talentů, personální audit, analýza organizační struktury, outplacement.

Naši lektoři, konzultanti

Martin Zbránek
MARTIN ZBRÁNEK
lektor, kouč
Jiří Jirasek
JIŘÍ JIRÁSEK
lektor, kouč
martin mlčoch
MGR. MARTIN MLČOCH
lektor, kouč
Ivan Olenič
IVAN OLENIČ
lektor, psychoterapeut, kouč
Michaela Charyparová
MGR. MICHAELA CHARYPAROVÁ
lektor, krizový intervent

Reference

Naši lektoři prováděli tréninky a koučink například pro:

Naše články k tématu

Kontaktujte nás

Máte zájem o nezávaznou schůzku k projednání vašich potřeb a cílů? Napište nám. Spojíme se s Vámi a dohodneme termín.

Vaše jméno

Váš email

Telefonní číslo

O jakou službu máte zájem? Jaké oblasti se týká váš problém?