Proč stále narážíme na stejný typ nevyhovujících partnerů?

Blog_partner

Proč stále narážíme na stejný typ nevyhovujících partnerů?

Také se Vám stalo, že jste si při hádce s partnerem uvědomili, že vlastně řešíte úplně stejný problém jako s partnerem předchozím? Že jste se ocitli ve stejném bodě? Že si vyčítáte úplně stejné věci? Pokud se vám nějaká situace v životě opakuje, možná za to nemůže jen náhoda nebo špatný výběr partnerů.

Klientka, která ke mně přišla požádat o pomoc s řešením potíží ve vztazích, nebyla svým příběhem nijak výjimečná. Hovořila stejně jako mnozí další o tom, jak se jí zejména v partnerských vztazích opakují stále stejné potíže:

„Pokaždé, když opadne první zamilovanost, začnou mě partneři kritizovat a hodnotit. Od každého jsem v různé intenzitě slyšela to samé – nudím se s tebou, jsi neuvolněná, víc sportuj, lépe se oblékej. Partneři mě také opakovaně nerespektují, nedokáži se prý jasně vymezit, připadám si slabá.“

V této fázi také začaly všechny její vztahy krachovat. Partneři o ni přestávali jevit zájem. Slečna Jitka, jak ji budeme pracovně nazývat, nezažívala nicméně obvyklého než ostatní klienti. Ti prožívají podobné příběhy – jsi rozmazlená, sobecký, nic nevydržíš, chováš se jak ženská (u muže), měla bys zhubnout.

Problémy ve vztazích jako zrcadlo vnitřního konfliktu

Když jsme s Jitkou probíraly, co jsou její slabiny a vnitřní strachy, vyjmenovala nakonec vše, za co ji opakovaně kritizují její partneři, aniž by o jejích vnitřních slabinách věděli. Dříve si však své slabosti nedokázala zcela připustit. Utápěla se v ublíženosti a postupně se se svými partnery rozcházela nebo byla opuštěna.

Vždy znovu doufala, že teď už přijde pravý muž, který ji zahrne láskou a bude ji milovat takovou, jaká je. To se ale nestalo, protože ona sama se nedokázala mít ráda. Vždy si připadala nedostatečná pro vztah, když je pro partnera nudná a nezajímavá. Podvědomě si však ona sama přišla nudná a nezajímavá pro sebe.

Opakovaně se s ní tedy rozcházeli její partneři, ve skutečnosti se však rozcházela sama se sebou, protože si připadala nedostatečná. Ve vztahu se vždy začala nevědomě chovat podle svých vnitřních strachů a skutečně se stávala trochu nudnou a nezajímavou.

Začala hrát svou známou roli partnerky, která je hodná, nekonfliktní a upřednostňuje často přání a život partnera. O takovou partnerku však nestáli. Chtěli tu, kterou se obávala být – rozhodná, silná, odolná, jasně se vymezující.

Vystoupení z negativních vzorců

Takové uvědomění tedy vedlo Jitku k převzetí zodpovědnosti nad svými vnitřními konflikty. Konečně se přestala cítit jako oběť sobeckých partnerů. Přestala se tolik soustředit na jejich sobeckost a kritičnost a začala se soustředit na sebe a svá slabá místa, která vždy nevědomě prozradila svým chováním.

Ve skutečnosti jí samotné vadilo, že nemá žádné pravidelné zájmy, neumí se jasně prosadit a ohraničit ve vztahu, aby si v něm přišla respektovaná. Byla dost konzervativní a chyběla jí v životě chuť experimentovat a vyhledávat nové zážitky. Její partneři jen opakovaně zrcadlili vnitřní konflikty jí samotné. Příběh Jitky je příběhem mnoha lidí, kterým se opakují stejné negativní vzorce v partnerských vztazích.

Muži i ženy zkrátka někdy stále dokola „narážejí“ na protějšky, s nimiž nemohou mít harmonický vztah. A dokud nepochopí klíč, podle kterého si své partnery vybírají, může se stát, že budou ve vztazích neustále opakovat tytéž chyby a vztahy budou nadále krachovat.

Vždy máte dvě možnosti, jak se v takové situaci zachovat. Buď se jasně vymezte vůči sobě i svému partnerovi a své slabosti zcela přijměte, nebo s nimi začněte pracovat. Uvědomte si, co byste na sobě a svém životě chtěli změnit. Důležité je si jasně vymezit hranici, kam chcete v práci na sobě dojít. Cílem není splňovat neurotickou potřebu dokonalosti. Zkuste jen získat náhled na to, jaké role se vám v životě opakují a jak tím „napomáháte“ stále přiživovat svůj vnitřní strach z vlastních nedostatků.

Máte-li pocit, že opakování stejných neblaze končících scénářů ve vztazích je i váš případ, přijďte se o tématu dozvědět více na seminář Správný partner pro život. Pomůžeme vám odhalit, proč a podle jakého klíče si „přitahujete“ své partnery právě vy. Poznáte, jak můžete ovlivnit svůj budoucí partnerský vztah dřív, než vůbec začne, nebo jak pozitivně ovlivnit vztah, ve kterém právě žijete. Změníte-li se vy, změní se totiž i váš partner.

Autor článkuTereza Zahrádková

Komentáře

Komentování uzamčeno.