PHDR. ET MGR. HANA ZAMASTILOVÁ

PHDR. ET MGR. HANA ZAMASTILOVÁ

Hana Zamastilová
  • Role : lektor, psychoterapeut
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

Hana Zamastilová vystudovala sociologii a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Své vzdělání doplnila kurzem telefonické krizové intervence, základy gestalt terapie a kurzy neverbální komunikace.
Pracovala jako krizový pracovník na lince důvěry a jako psychosociálně-rehabilitační pracovník v zařízení pro jedince s duševním onemocněním. Má zkušenosti s prací s nevidomými, mentálně či tělesně postiženými lidmi.
Působila také ve vzdělávací společnosti, kde se podílela na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů, assessment a development center, dále na videotréninku interakcí, psychodiagnostice a rozvoji manažerských dovedností.
V současné době dělí svůj čas mezi rodinu, klienty v psychoterapii a přednáškovou činnost.

Co o Hance říkají kolegové?

Moc toho nenamluví, ale když už něco řekne, dalo by se to tesat.

Hančiny kurzy

divka radostRadost každý den

(aktuálně neprobíhá)

 

 

Oblasti specializace v psychoterapii

Podpora při hledání cesty k řešení rodinných problémů
Nasměrování pro znovunalezení harmonie ve vztahu
Podpora a pomoc při manželské a partnerské krizi
Provázení v oblasti partnerských problémů včetně sexuálních
Orientace v otázkách týkajících se mateřství, otcovství a výchovy dětí
Podpora při potížích v zaměstnání – vztahy či samotná povaha práce
Provázení při vyrovnávání se s neúspěchem, selháním či ztrátou
Podpora při odhodlání k celkové změně – myšlení, jednání, vztahů …
Řešení otázek víry a smyslu života

Ať už se jedná o jakékoliv téma, cílem terapie je vždy, aby klient po několika sezeních postupně pocítil úlevu a zároveň přicházející vnitřní zdroje síly. Nejde jen o to řešit problémy klienta, ale hlavně dělat mu průvodce na cestě k posílení jeho vlastních schopností a možností. Úspěšná terapie často končí tím, že klient cítí nárůst vnitřní síly a důvěry v sebe sama a nadále terapeuta prostě už nepotřebuje.

Místo konzultace

Praha Vysočany, Praha Radotín

Cena

900 Kč/ hod.